Usluge iz oblasti upravljanja reputacijom na Internetu (Internet PR):

Monitoring online medija

Praćenje aktivnosti online medija i online korisnika u vezi sa kompanijom i njenom konkurencijom. Praćenje dijaloga na društvenim medijima, identifikacija lidera mišljenja, analiza tipova komunikacije o organizaciji i definisanje primarnih komunikacionih kanala…

Kreiranje sadržaja

U odnosu na konkretne ciljeve organizacije i vrste kanala online komunikacije, kreiramo sadržaje koji su prilagođeni pojedinačnim odabranim online medijima. Scenariji i/ili kreiranje tekstualnih, vizuelnih, audio, video sadržaja, od jednostavnih do veoma naprednih načina angažovanja ciljnih grupa na osnovu strategije kreiranja online sadržaja.

Priređivanje/distribucija sadržaja

Za potrebe upravljanja komunikacijom putem društvenih mreža kreirani sadržaji i odabrani ostali online sadržaji pripremaju se i objavlju u odnosu na zadate ciljeve online komunikacije.

Angažman na društvenim medijima/Community Management

Upravljanje komunikacijom putem društvenih medija i upravljanje konverzacijom na društvenim mrežama radimo na osnovu zadatih komunikacionih ciljeva i plana optimizacije aktivnosti na društvenim medijima.

Poslovi angažmana na društvenim medijima obuhvataju vođenje naloga na društvenim mrežama (kao što su Facebook, Twitter, Linkedin, Google+…), moderacija online konverzacije, odnosi sa blogerima…

Menadžment situacija i kriza na Internetu

Upravljanje situacijama bliskim krizama i kriznim situacijama na osnovu prethodno kreiranih planova krizne komunikacije i akutno rešavanje komunikacijskih problema na Internetu. Upravljanje reputacijom na pretraživačima.