Internet Group pruža kompletne usluge iz oblasti definisanja i unapređenja Internet trgovine i online prodaje proizvoda i usluga.

Unapređenje rada e-prodavnica

Nakon definisanog i kreiranog Web sajta e-prodavnice proces unapređenja rada nove ili redefinisane e-trgovine praktično tek počinje. U odnosu na prikazane rezultate poslovanja i prodaje e-trgovine, metodologija rada kompanije Internet Group zasniva se u osnovi na uočavanju mogućih poboljšanja i uobličavanju rešenja koja se kreiraju isključivo u kontekstu poslovnih i prodajnih parametara kompanije.

Unapređenje prodaje

Definisanje modela prodaje putem Interneta, unapređenje online procesa koji vode u prodaju i/ili nastaju nakon prodaje, kao i svi ostali segmenti analize, realizacije i poboljšanja efekata pojedinačnih online prodaja nalaze se u domenu usluga kompanije Internet Group.

Optimizacija konverzije

Pored različitih načina ostvarivanja i unapređenja prodajnih efekata na Webu, kompanija Internet Group definiše i ostvaruje poboljšanja svih vrsta željenih aktivnosti koje su postavljene kao pojedinačni ciljevi nekog web sajta.

Optimizacija konverzije predstavlja skup metoda koje omogućuju poboljšanje željenih pojedinačnih efekata na nekoj Web stranici ili na celom Web sajtu, bez obzira da li su željeni efekti prodaja, ili neki drugi definisani cilj.