Internet je praktično alat/sredstvo za unapređenje poslovne komunikacije, ako se posmatra poslovna primena Interneta. Da bi alat bio efikasan, potrebno je znati nekoliko osnovnih stvari:

  • Zašto se koristi određeni alat u odnosu na konkretne potrebe kompanije  (definisanje strategije)?
  • Kako se koristi određeni alat (definisanje i sprovođenje određenih taktika)?
  • Ko će da koristi određeni alat (određivanje ljudskih resursa)?
  • Koliko će to sve da košta (određivanje potrebnih finansijskih resursa)?
  • Kako ispratiti efekte u odnosu na uložena sredstva i vreme (ocenjivanje efekata)?

Optimizacija korišćenja Interneta u poslovne svrhe omogućuje da se postojeća znanja o stanju online tržišta i načini kreiranja održive strategije online poslovanja primene u konkretnom poslovnom projektu da bi se uštedelo vreme i sredstva do dolaska ka željenim (realnim) efektima online poslovanja.

Internet Group nudi sve vrste usluga koje omogućuju najadekvatniju optimizaciju poslovanja korišćenjem Interneta kao kanala komunikacije.