Internet Group d.o.o. – Kompanija za usluge i marketing

11070 Novi Beograd, Savski nasip 7

Tel: +381 11 209 68 47
e-mail: info@internetgroup.rs

PIB: 106679178
Matični broj: 20658223